Ami / Friend --> Base complиte / Full Database
GeneWeb

Родословна
база от данни

Базата от данни "jmv" в момента съдържа сведения за 22 570 души.
Vous dйsirez accйder aux donnйes privйes? X X
Pourquoi toutes les annйes sont en 1236 ?

Парола за достъп като приятел или администратор:

 

Можете да използвате тази база от данни за търсене:


Можете също да се насочите към

От 5 октомври 2017 насам е имало 128 744 посещения, от които 414 са на настоящата страница.
Можете да изберете друг език за съобщения измежду следните:
бурски български br каталонски чешки датски немски английски есперанто испански естонски финландски френски иврит исландски италиански латвийски холандски норвежки полски португалски бразилско-португалски румънски руски словенски шведски китайски

Ако Вашият браузър не актуализира автоматично страниците, които са модифицирани (принуждавайки Ви да ги презареждате Вие), опитайте се да тръгнете от тази препратка.


лексикон[Page displayed by GeneWeb 4.10] Copyright (c) 1998-2005 INRIA - DOC
Pour joindre le propriйtaire de la base :
Jean-Marie Viallet
Envie d'accйder aux donnйes privйes X X ?
Pourquoi toutes les annйes sont en 1236 ?
Merci de rendre visite aux sponsors...
pages vues au total sur viallet.org depuis 1995.
© : jmv